Algemene Voorwaarden

Wij stimuleren altijd iedereen om te komen, ook als je erg moe bent. Dit kan juist een momentje zijn om weer tot jezelf te komen en aan jezelf te denken. Vaak zeggen we de te drukke bezigheden niet af en dat wat goed voor ons zelf is wel. Daarom word er gevraagd om bij deelname aan de lessen van Zalig Zwanger akkoord te gaan met de algemene voorwaarden:

 1. Begrippen
 • Zalig Zwanger Locatie: Vorsenpoel 19, 5283 ZE Boxtel. Ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 70962855
 • Website: www.zaligzwanger.com
 • E-mail: info@zaligzwanger.com
 • Telefoon: +31 (0)6 55855083
 1. Algemene Voorwaarden
 • Een proefles is een eenmalige kenningsmakingsles en geeft recht op 1 losse les, en kan alleen aangeschaft worden door nieuwe deelnemers.
 • Na het volgen van een proefles word je uitgenodigd om deel te nemen aan een lessenreeks. Om goed voorbereid te zijn op je bevalling en om de technieken goed eigen te kunnen maken word geadviseerd om op tijd te beginnen met de lessen. Met een deelname van minimaal 12 of meer lessen bereik je het grootste resultaat.
 • Je kunt een hoeveelheid lessen afnemen tot 2 weken aan je uitgerekende datum.
 • Van je totaal geboekte lessen ontvang je een factuur. Deze factuur kan je mogelijk declareren bij de verzekering. Hoeveel je terug ontvangt hangt af bij welke zorgverzekeraar je zit en welke (aanvullende) verzekering je hebt. Neem hierover contact op met jouw zorgverzekeraar. Zij kunnen jou hierover informeren en ook over de hoogte van de vergoeding. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 1. Annulering van een proefles, les, online les, Partnerworkshop, Mama Me-Time
 • Wanneer je niet deel kunt nemen aan een les of online les, meld je dan af via email info@zaligzwanger.com of via app/sms op het nummer 0655855083
 • Lessen die je als deelnemer door eigen oorzaak of keuze mist (ziekte, vakantie, werk etc.) worden niet terug betaald. Als je méér dan 10 lessen zwangerschapsyoga boekt mag je één les kosteloos verzuimen. Deze les haal je aan het einde van je cursus in. Als je 12 of meer lessen boekt mag je 2 lessen doorschuiven.
 • Lessen die je als deelnemer wil verzetten vallen ook onder het doorschuiven van lessen.
 • Zalig Zwanger heeft het recht om lessen te annuleren bij zieke of overmacht van de docent. Deze les word niet terug betaald maar mag je aan het einde van je cursus inhalen. Tot 42 weken kan je meedoen. Staat er dan nog een les, krijg je het geld van die les terug.
 • Een betaalde proefles annuleren is mogelijk, de les kan dan worden ingehaald op een ander geschikt moment. Vrijwillig een proefles annuleren geeft geen recht op restitutie.
 • Vrijwillig stoppen met de betaalde cursus geeft geen recht op restitutie van lesgeld.  Met uitzondering van de volgende redenen: ziekenhuisopname, vroeggeboorte, miskraam, op doktersadvies moeten stoppen of met ernstige bekkenklachten. De laatste 2 punten moeten d.m.v. een dokters/therapeut verklaring worden aangetoond.
 • Mocht je eerder dan de uitgerekende datum bevallen, dan krijg je het resterende bedrag van de lessen terug na ontvangen van het geboortekaartje. 
 • Je ontvangt geen restitutie op lessen die zijn verzet en/of doorgeschoven.
 • Het is niet mogelijk om lessen over te dragen aan een andere persoon.
 • Wanneer teruggaaf van lesgeld mogelijk is, wordt er €15,00 in mindering gebracht voor administratiekosten.
 • Wanneer je ingeschreven staat voor een (Privé) Partnerworkshop kan deze tot 10 dagen voor aanvang van de workshop worden geannuleerd. Er  wordt dan 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd. Indien de annulering  binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, wordt volledige cursusgeld in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Wanneer je een plek hebt gereserveerd voor een avond Mama Me-Time kan deze tot 5 dagen voor aanvang van de avond worden geannuleerd. Er  wordt dan 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd. Indien de annulering  binnen 5 dagen voor aanvang van de avond geschiedt, vindt geen restitutie plaats. Het is niet mogelijk om je gereserveerde avond te verzetten naar een ander moment.
 1. Social Media
 • Zalig Zwanger heeft een Facebook en Instagram pagina. Zalig Zwanger zal je toevoegen voor deze pagina met leuke zwangerschap gerelateerde onderwerpen. Ben je niet geïnteresseerd, dan mag je jezelf verwijderen van de pagina.
 • Zalig Zwanger wil met foto’s/ beelden graag laten zien waar we mee bezig zijn. Tijdens de lessen kunnen er opnames worden gemaakt. Het kan zijn dat deze beelden eventueel geplaatst worden op de website, op social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) en in nieuwsbrieven. Zalig Zwanger gaat zorgvuldig om met foto’s en films. Zalig Zwanger plaatst geen foto’s/films waardoor je schade kunt ondervinden. Mocht je liever onherkenbaar staan op een foto en/of film, laat dit dan even weten via e-mail naar info@zaligzwanger.nl
 • Na het boeken van een lessenreeks zal Zalig Zwanger je toevoegen aan de what’s app groep van Zalig Zwanger. Hierin word informatie en geboorte nieuws gedeeld. Ben je niet geïnteresseerd, dan mag je jezelf verwijderen uit deze groep.
 1. Aansprakelijkheid
 • Zalig Zwanger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel, complicaties of blessures, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van zwangerschapsyoga verzorgd door Zalig Zwanger.
 • Zalig Zwanger accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor fysiek en/of psychisch letsel/complicaties, tijdens en na de zwangerschap, voor moeder en (ongeboren) kind tijdens of na alle lessen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je lichaam en je kindje. Meldt veranderingen en ga naar een specialist voor serieuze klachten. Luister naar signalen van je eigen lichaam, en ga niet over je grenzen heen. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt, of pijn ervaart, zodat de docent je kan helpen met de oefening. Zalig Zwanger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke klachten.
 1. Persoonsgegevens
 • Zalig Zwanger verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers overeenkomstig met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
 • Zalig Zwanger gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie, en voor communicatie met de deelnemers; via persoonlijke e-mail, de WhatsApp of de nieuwsbrief.
 • Zalig Zwanger geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 1. Huisregels
 • Zet tijdens de les je telefoon uit of op stil.
 • Om hygiënische redenen word gevraagd om een eigen yogamat mee te nemen wanneer je een lessenreeks hebt geboekt.
 • Aangeraden word om minimaal vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de mede deelnemers.
 1. Klachten
 • In geval van klachten met betrekking tot Zalig Zwanger dient de deelnemer zich in eerste instantie te wenden tot de docent en in tweede instantie tot Zalig Zwanger via e-mail info@zaligzwanger.com
 1. Inhoud lessen/cursussen en bijbehorende cursusmaterialen
 • De auteursrechten op de inhoud van aangeboden lessen/cursussen en diens cursusmaterialen berusten bij Zalig Zwanger.
 • Het is verboden de inhoud van lessen/cursussen en cursusmaterialen over te nemen, geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.
 • Het is uitdrukkelijk verboden cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.
 1. Covid-19
 • U wordt vriendelijk verzocht thuis te blijven bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Wanneer uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten hebben. En wanneer er bij uzelf of uw huisgenoten in de afgelopen 14 dagen COVID-19 is vastgesteld
 • De fysieke les/workshop wordt omgezet naar een online les/workshop.
 • Wanneer de docent zelf door covid-19 klachten niet in staat is om een les/workshop te kunnen geven stemt de deelnemer in om deze via een online verbinding mee te volgen.
 • In geval van overmacht (sluiting door overheidsmaatregelen) krijg je geen teruggaaf van lesgeld. Overige lessen of een workshop worden omgezet naar online lessen/workshop.
 1. Retourneren Zalig Zwanger carddeck en digitale diensten
 • Hopelijk ben je tevreden met de aankoop van het Zalig Zwanger carddeck. Mocht de bestelling echter niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het artikel retourneren.
 • Na ontvangst heb je 14 dagen bedenktijd. Graag ontvangen wij binnen 14 dagen bericht indien je een artikel wilt retourneren. Dat kun je doen middels een mail naar info@zaligzwanger.com onder vermelding van ordernummer en klantnaam. Let op: Het carddeck kan je niet meer retourneren nadat de sealing om de kaarten is verbroken.
 • Na bevestiging kun je het artikel retour sturen. U stuurt het product indien mogelijk in de originele verpakking terug. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, alsmede het risico m.b.t. vermissing en beschadiging tijdens verzending.
 • Na ontvangst van het geretourneerde product zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden terug betaald, uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Op digitale meditaties geldt geen retourrecht, een deelnemer kan zich hier niet op beroepen
 1. Wijziging algemene voorwaarden
 • Zalig Zwanger is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zalig Zwanger zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 1. Akkoord
 • Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier of aankoop via de website automatisch akkoord met bovenstaande genoemde algemene voorwaarden.
 1. Betaling (digitale) diensten en producten
 • Betaling van diensten en producten geschiedt vooraf. Bij betaling van digitale diensten ontvangt de deelnemer toegang tot de aangekochte producten via Zalig Zwanger.